Programme du grade

8′ Kyu

Jaune

KIHON
Oi Tsuki Jodan et Chudan / ZKD
Gyaku Tsuki (sur place) / ZKD
Age Uke (avant-arr) / ZKD
Soto Uke (avant-arr) / ZKD
Uchi Uke (avant-arr) / ZKD
Gedan Barai (avant-arr) / ZKD
Shuto Uke / KKD
Mae Geri chudan (avant) /ZDK
Yoko Geri keage / KD
Yoko Geri kekomi / KD

KUMITE
Gohon kumite
Jodan tsuki / Age Uke, Gyaku tsuki
Chudan tsuki / Soto Uke, Gyaku tsuki

KATA
Taykyoku Shodan
Hei-an Shodan

Dernières nouvelles